Bizarre ontslagzaken; terecht of onterecht?

Er worden maandelijks heel wat bizarre ontslagzaken uitgevochten in de rechtbank. Deze maand waren er een viertal opvallende zaken, van een piloot die de cockpit verlaat om even te gaan slapen, een ‘grappig’ bericht op Facebook, tot een rampzalige kerstborrel.

1. Piloot doet een illegaal dutje tijdens vlucht

Tijdens een vlucht van Zürich naar Münster-Osnabrück besloot de gezagvoerder van het vliegtuig even een uurtje te gaan tukken, terwijl het vliegtuig onbeheerd verder vloog. De copiloot moest noodgedwongen het toestel in zijn eentje besturen. Uit onvrede maakte hij foto’s van de lege stoel naast hem en stuurde deze via Whatsapp naar zijn familie met de tekst ‘wat klopt er niet?’ erbij. Na een klacht van de copiloot aan de werkgever wordt de gezagvoerder op staande voet ontslagen. Reden voor het ontslag: de gezagvoerder had zonder autorisatie de cockpit ruim een uur achtergelaten en de copiloot aan zijn lot overgelaten. Dit is in strijd met de wet én de regelgeving van de werkgever, opgenomen in de zogeheten Operation Manuals.

De gezagvoerder laat het hier echter niet bij zitten en beweert dat de foto’s zijn gemanipuleerd. Ook had hij naar eigen zeggen wel degelijk een dringende reden om de cockpit te verlaten, de enige uitzondering die het mogelijk maakt om deze ruimte voor zo’n lange tijd te verlaten.  De rechter geeft de deskundige de opdracht om de mobiele telefoon van de copiloot te onderzoeken om te controleren of er is gefraudeerd door de foto’s en berichten te vervalsen. Ook moet de gezagvoerder een geldige reden kunnen aanvoeren waarom hij de cockpit heeft verlaten.

De rechter heeft uiteindelijk niet bewezen geacht dat de gezagvoerder de cockpit voor ruim een uur heeft verlaten om te slapen, maar wel duidelijk is dat hij zonder geldige reden ging slapen in de cabine. Om deze reden houdt de rechter het ontslag op staande voet in stand. De gezagvoerder wordt namelijk geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels, die hij met die kennis moedwillig heeft overtreden. De tijdsduur van het ‘slaapincident’ is hierbij niet van belang volgens de rechter.

2. Werknemer van een bakkerij neemt zijn baas in de maling

‘’Verdomme jongens, ik weet niet wat jullie gisteren allemaal hebben uitgespookt, maar het is één grote bende hier. En dat moet nou maar eens afgelopen zijn, ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor.’’

Bovenstaande bericht stuurde de werknemer van een bakkerij als misplaatste grap naar zijn leidinggevende via Facebook Messenger. Hij deed zich voor als de manager van de bakkerij.
Zijn leidinggevende, die het bericht op vrijdagavond binnenkreeg schoot direct in de stress.

Pas op maandag begon het de leidinggevende te dagen dat het misschien een grap zou kunnen zijn, aangezien zijn manager niet op het kantoor op hem wachtte. Toen hij ernaar gevraagd werd, gaf zijn werknemer toe het vervalste bericht te hebben verstuurd bij wijze van grap. Dit nam zijn leidinggevende hem niet in dank af. De vervalser hoefde zijn gezicht niet meer op de bakkerij te laten zien. 

De medewerker liet het hier echter niet bij zitten en daagt zijn leidinggevende voor de rechter. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer de ‘grenzen van het acceptabele’ heeft overschreden. Hij heeft zijn werkgever angst ingeboezemd voor een represaille van het management en dat wordt niet als grap ervaren. Aan de andere kant oordeelt de rechter dat de grap ook weer niet dermate ernstig was om de werknemer te ontslaan, en gebied hij de werkgever een boete van maar liefst €45.000,- te betalen, plus de niet genoten vakantiedagen.

3. Dementerende bejaarde wordt achtergelaten op het toilet
Van deze ontslagzaak druipt de ironie af. Een bejaarde dementerende werd ’s ochtends door een medewerker van een verzorgingstehuis in een benarde positie aangetroffen, hangend in de tillift boven het toilet waar hij de hele nacht heeft doorgebracht. Hij was de avond ervoor op het toilet gezet door een andere medewerker, die hem vervolgens volledig is vergeten. De nachtdienst had hem niet opgemerkt op omdat de vergeetachtige medewerker ten onrechte het volgende had gerapporteerd:

‘’MW is om 16:00 uit bed gehaald, was erg vermoeid. Sliep voortdurend aan tafel. Heeft met moeite nog wat pap en vla gegeten. Heb MW hierna naar bed gebracht.‘’

Een paar weken na het incident bericht het verzorgingstehuis aan alle familieleden van de bewoners dat er een ernstige nalatigheid heeft plaatsgevonden, en dat de desbetreffende medewerker inmiddels is ontslagen. Het verzorgingstehuis verzoekt hierbij de kantonrechter om per direct het arbeidscontract van de verzorger te ontbinden wegens verwijtbaar handelen en ernstige nalatigheid. De medewerker in kwestie erkent dat hij een grove fout heeft gemaakt, maar stelt dat ontbinding van zijn arbeidscontract een té strenge sanctie is.

De rechter oordeelt in het voordeel van de verzorger en stelt dat de werknemer onder zeer zware omstandigheden moest werken, en dat dit de enige officieel gemaakte fout is van de medewerker in 25 jaar trouwe dienst.  De verzorger moet nog één laatste kans krijgen, zo zegt de rechter.

4. Kerstborrel eindigt in een drama door bedreiging aan het adres van directeur

Kerstborrels eindigen door de invloed van drank in vreemde situaties. In dit geval sprak een werknemer zijn directeur aan tijdens het feestje, maar het gesprek nam al snel een verkeerde wending. De werknemer riep woest dat hij de directeur ‘doormidden wou schoppen’ en ‘tegen het gezicht wou slaan’. De directeur vond die toon maar niks, en maakte zich snel uit de voeten. Tijdens het verlaten van het café werd hij besprongen door de dronken werknemer. Zijn collega’s konden hem ternauwernood van de schouders van hun directeur trekken.

De volgende dag, als de werknemer zijn roes heeft uitgeslapen wordt hij op het matje geroepen bij de directeur. Deze vertelt hem dat hij direct zijn spullen kan pakken en niet meer terug hoeft te komen. De werknemer probeert nog zijn excuses aan te bieden, maar dit mocht al niet meer baten. Later die week krijgt de man een brief waarin het ontslag officieel wordt bevestigd, ook wordt hem een poging tot mishandeling en ernstige bedreiging verweten.

De werknemer laat het er niet bij zitten en voert in de gerechtelijke procedure aan dat hij al 25 jaar in trouwe dienst is bij het bedrijf, en tevens lijdt aan diabetes. Hij zegt tegen de rechter dat alcohol bij een diabetespatiënt er voor kan zorgen dat hij grof en gewelddadig kan worden. De rechter maakte met dit argument logischerwijs korte metten, aangezien het de schuld van de man zelf is dat hij teveel alcohol heeft gedronken. Hier dient hij dan ook de gevolgen voor te dragen, vooral omdat hij als diabetespatiënt moet hebben geweten dat de combinatie van zijn aandoening en alcohol geen gunstige resultaten oplevert.