Met opgestroopte mouwen

artikel de ommelanden enablemi elektrisch laadpunt

Wereldverbeteraars van een bescheiden kaliber, zo zou je de ondernemers van EnableMi gerust kunnen noemen. Het bedrijf fungeert als spil tussen afzetmarkt en producent of zoals ze het zelf noemen ‘We duwen een driehoekje door een cirkeltje en andersom’. Saskia & Hannah van EnableMi vertellen bevlogen over hun werk.

Saskia voorziet me van een dampende kop koffie en steekt van wal na mijn vraag over wat EnableMi nou precies doet.
‘’We zien onszelf niet als een winkel, we zouden het liever werkplaats willen noemen. Kijk, het zit ongeveer zo: we zien geregeld mensen bij ons komen met een goed idee. Bijvoorbeeld een bijzondere innovatie. Vaak blijft het voor die mensen bij een goed idee, omdat ze niet goed weten hoe ze er mee verder moeten. Dit is waar EnableMi kan helpen. We loodsen mensen door het proces om hun producten of diensten op de markt te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van ons netwerk. Vaak wordt zo’n product of idee nóg beter en mooier in samenwerking met anderen.

En hoe kan ik dit echt concreet voor me zien? 
Hannah: ‘’Dat geven we bijvoorbeeld vorm in een demoproject. Als er een universiteit bij betrokken wordt, kan bewijsmateriaal worden verzameld, dat weer belangrijk is voor het winnen van vertrouwen van toekomstige klanten. Het zit hem niet alleen in het vinden van launching customers. Zo weten we bijvoorbeeld ook goed hoe we geld kunnen organiseren om projecten te realiseren. Op deze manier zorgen we ervoor dat een idee niet blijft bij een idee, maar doorgroeit tot iets levensvatbaars.‘’

Waarom hebben jullie eigenlijk voor het kantorenpand De Ommelanden gekozen als uitvalsbasis voor jullie onderneming?
‘’Voor ons als bedrijf is creativiteit van groot belang. Dat zit hem onder andere in de omgeving waarin we ons bevinden. Gelukkig werken we op dit moment in een kantorenpand aan de Friesestraatweg. (De ommelanden, Groningen red.) Hier hebben we de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere ondernemers en kunnen we elkaar inspireren. Deze manier van werken maakt het voor ons mogelijk om nóg meer uit onszelf te halen. De goede aanrijroute naar de westelijke ringweg van Groningen en de luxe van elektrische laadpalen, maakt de Ommelanden voor ons een goede uitvalsbasis. “Dit sluit helemaal  aan bij onze ideeën over de energietransitie.’’

Ik zag op jullie website een aantal keren de term 'pientere doorpakkers' voorbijkomen.. Vertel daar eens over!
‘’We voorzien regelmatig van adviezen, toch herkennen we ons niet heel sterk in de rol van consultant. We worden niet voor niets ‘pientere doorpakkers’ genoemd. We helpen actief mee in de projecten en stropen hierbij zelf de mouwen op. Dit kan zich vertalen in de rol van ontwikkelaar, bouwer, projectleider of coach.’’ Saskia zet een brede glimlach op en vervolgt haar verhaal. ‘‘Kan niet staat gewoonweg niet in ons woordenboek, hier in Groningen roepen we ‘nait soezn!’

We zien onze projecten als een podium waarop het belang en de noodzaak van innovatie in de schijnwerpers wordt gezet. Hierbij maken we gebruik van alle competenties van onze medewerkers. We vinden het prachtig om met z’n allen aan een project te werken en dit uiteindelijk gezamelijk tot een succesvol einde te brengen.  We letten er wel goed op dat we projecten aannemen goed voelen. Ze moeten namelijk een innovatief karakter hebben, of één van onze drie speerpunten aanspreken: healthy ageing, een goede watervoorziening en de transitie van fossiele naar duurzame energie. Zo kunnen we stiekem de wereld een stukje beter maken.’’

Mijn laatste vraag is hoe EnableMi de toekomst inschat, Hannah geeft vrolijk antwoord
‘’We zien onze toekomst erg rooskleurig in. We gaan ons nog meer inzetten voor onze speerpunten.’’