De Puddingfabriek, al 85 jaar in Groningen

Alt

De puddingfabriek van Polak, gevestigd aan de Viaductstraat in Groningen. Het in 1932 opgeleverde gebouw gold als uitbreiding van de bestaande puddingfabriek aan de Hereweg.

Het puddingbegin
Abraham Josef Polak begint in 1899 aan de hand van een Engelse uitvinding met het produceren van puddingpoeder. Met deze poeder kan, door er melk aan toe te voegen, eenvoudig en snel een heerlijke pudding gemaakt worden. In 1903 betrekt Polak een pand aan de Hereweg in Groningen om de fabricage van puddingpoeder verder uit te breiden. De pudding komt op de markt onder de naam A.J.P. Abraham neemt zijn zonen, Moritz en Eduard, mee in het bedrijf en dezen zetten zijn werk voort na het overlijden van Abraham Polak in 1924.

De puddingfabriek
In 1931 laten de broers een nieuw bedrijfspand bouwen achter de Hereweg aan de Viaductstraat. Het pand aan de Hereweg wordt verbouwd tot kantoren met bovenwoningen. In 1932 wordt de nieuwe fabriek opgeleverd. Helaas heeft Eduard Polak niet lang van het nieuwe gebouw mogen genieten, want hij overlijdt een dag na de opening. Zijn zonen, Abraham (commissaris) en Benno (jurist), zijn dan ook betrokken bij het bedrijf.

Duitse pudding
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelt de Duitse bezetter de “verordening van verwijdering van joden uit het bedrijfsleven” in en dit betekent het einde voor de familie Polak, zij zijn immers van Joodse afkomst. Terwijl zij op transport gezet worden naar Auschwitz, waar ze vermoord te worden, draait de fabriek gewoon door onder een Duitse bewindsvoerder.

Vanillesuiker en bitterkoekjes
Na de oorlog wordt de productie uitgebreid met vanillesuiker, zelfrijzend bakmeel en bitterkoekjes. Er zijn geen Polakken overgebleven om het bedrijf voort te zetten, maar het bedrijf krijgt in 1957 wel weer een Joodse directeur. Onder deze directeur, Benjamin van Hasselt, gaat het bergafwaarts met de puddingfabriek en in 1963 is het gebeurd met de pudding en sluit het de poorten.

Smaakmakers
Tot 1975 behoort de puddingfabriek tot de koffie- en theeafdeling van tabaksfabrikant Niemeyer en van 1975 tot 1997 is het Groninger Gemeentearchief in de puddingfabriek gevestigd. Daarna staat het gebouw leeg, totdat het in 2000 wordt opgekocht door een projectontwikkelaar die er een bedrijvenverzamelgebouw van maakt voor media, ICT en architectuur, onder de naam De Puddingfabriek. Vandaag de dag hebben dus de smaakmakers van de moderne media het voor het zeggen in De Puddingfabriek.