Kinderen helpen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden

Faalangst, dyslexie, hoogbegaafdheid, ADHD, sociaal emotionele ontwikkeling. Zomaar een aantal termen waar Francien Geerds, Selma Ruiter en Linda van Zonneveld zich dagelijks mee bezighouden. Vanuit De Kinderacademie Groningen ondersteunen zij kinderen en hun ouders met vraagstukken waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Bijvoorbeeld als het leren op school niet goed lukt of als een kind vastloopt in zijn of haar ontwikkeling en ouders niet weten wat ze kunnen doen om hun kind te helpen.

Francien Geerds vertelt ons graag meer over hun boeiende en betekenisvolle werk. ‘Wij zijn een orthopedagogenpraktijk. Kinderen komen bij ons voor onder andere intelligentie- en ontwikkelingsonderzoek. Bijvoorbeeld als ze leerproblemen hebben. Ook bieden we kortdurende behandelingen aan, zoals faalangsttrainingen.’

Professionals
‘Naast dit praktijkwerk geven we trainingen aan professionals, dus aan andere orthopedagogen en psychologen, over de afname en het gebruik van intelligentietests. We doen daarnaast onderzoek, publiceren regelmatig in vaktijdschriften en vakliteratuur en we helpen uitgevers van testmateriaal met het ontwikkelen van nieuwe tests. We werken hierin ook samen met de Rijksuniversiteit Groningen.’

Uitdaging
‘In Nederland zijn een paar belangrijke en veelgebruikte intelligentietests voor kinderen en jongeren. Wij mochten afgelopen jaren aan verschillende projecten meewerken om die tests te helpen ontwikkelen en voorzien van nieuwe normen. Een hele eer en ook een uitdagende opdracht. Om dit te kunnen doen, moesten honderden kinderen in Nederland getest worden. Zowel organisatorisch als inhoudelijk een enorme uitdaging, maar des te leuker als het dan gewoon lukt!’

Meer weten over De Kinderacademie Groningen? Check dekinderacademie.com >>