Verbinding en zelfstandigheid door vervoersinitiatief

Locatie:

Mensen verbinden en helpen hun leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. Dat zijn de uitgangspunten van Stichting WelMobiel. Deze stichting is opgericht vanuit een bewonersinitiatief in Vinkhuizen. ‘Vanuit bewoners in de wijk was er behoefte aan wijkvervoer van deur tot deur’, vertelt voorzitter Martin Assink. ‘Dus vervoer dat aanvullend is op het openbaar vervoer en het Wmo-vervoer.’

‘Veel bewoners komen niet in aanmerking voor Wmo-vervoer, een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld wordt. Maar omdat er wel degelijk behoefte is aan vervoer, zijn we hier iets aan gaan doen.’

Stroomversnelling
Martin zijn collega Fred Muller, penningmeester van Stichting WelMobiel, vult aan: ‘We hebben vanuit verschillende partijen een initiatiefteam opgezet: Vinkmobiel. Daaruit voortkomend is in 2018 Stichting WelMobiel in het leven geroepen. En vanaf dat punt is alles in een stroomversnelling geraakt. Sinds december 2018 rijden er -onder grote tevredenheid van de wijkbewoners- voertuigen van WelMobiel rond: de Vinkmobiel.’

Golfkarretjes
Fred: ‘Door deze vervoersmogelijkheid te bieden, zijn bewoners beter met elkaar verbonden en wordt de leefbaarheid in de wijk vergroot. Inmiddels zijn er 50 enthousiaste mensen bij de stichting betrokken. Dit zijn vrijwilligers en mensen met een participatiebaan, basisbaan of een WIA-uitkering. We rijden niet meer alleen in de wijk Vinkhuizen, maar ook in Lewenborg met de LoodsMobiel en in Beijum met de HeerdMobiel. Waar we begonnen met aangepaste golfkarretjes, rijden we sinds dit jaar met gewone auto’s, om ook comfort, veiligheid en een grotere actieradius te kunnen bieden. Op dit moment wachten we op een subsidieaanvraag voor een nieuwe KIA e-Soul, zodat we weer emissievrij kunnen rijden: onze milieudoelstelling.’
 
Stichting opzetten
Martin: ‘Bij het opstarten van de stichting hebben we, in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, marktonderzoek gedaan. Ook hebben we gezorgd voor een sluitende meerjarenbegroting. Voor een wijkinitiatief als het onze, blijft het lastig om zo’n begroting op te stellen en sluitend te krijgen. Door veel te overleggen met subsidieverstrekkers, sponsoren en overheden op regionaal en wijkniveau, lukt het ons om te groeien en bij de gemeente een vaste plek te verwezenlijken als alternatief vervoer voor bewoners die buiten alle gemeentelijke regelingen vallen. Ook is onze vervoersmogelijkheid een mooie optie voor minima, bijvoorbeeld als zij naar de huisarts moeten.’

Waardering
‘De grootste uitdaging is het vinden van voldoende vrijwilligers. Gelukkig weten we steeds nieuwe, enthousiaste chauffeurs te vinden. Zonder hen kunnen we deze manier van vervoer niet bieden. En dat is nou juist waar we het voor doen: door vervoer mensen met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat zij zelfstandig hun leven kunnen (blijven) inrichten. Dat dit wordt gewaardeerd, merken we iedere dag weer in de vorm van complimenten en fooi voor onze chauffeurs. We hebben een groot aantal vaste gebruikers en we krijgen regelmatig vragen voor maatwerkoplossingen. Ook hebben we de afgelopen periode veel ouderen naar vaccinatielocaties gebracht de afgelopen maanden en rijden we sinds kort ook naar andere delen van de stad, zoals het UMCG en het Martini Ziekenhuis.’

Laagdrempelig kantoor
Stichting WelMobiel heeft gekozen voor een kantoorruimte in de wijk, in bedrijfsverzamelgebouw Proton. Fred: ‘We hebben bewust gekozen voor een laagdrempelige kantoorruimte, omdat we ook de mogelijkheid willen bieden voor medewerkers met een lichamelijke beperking. De uitstraling is niet overdreven luxe, zodat dit bewoners er niet van weerhoudt om ons op te zoeken. Daarbij is het huurcontract flexibel, dat past goed binnen onze toekomstvisie om verder te groeien.’